Chính sách bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

-Tên công ty/đơn vị kinh doanh

-Họ Tên

-Địa chỉ liên lạc

-Email

-Điện thoại

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng cho một số mục đích như sau:

  • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.
  • Thực hiện và quản lý hoạt động cung cấp thông tin khuyến mãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ trên putadesign.vn tới Khách hàng.
  • Thông báo, cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng.
  • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Đảm bảo an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý, dịch vụ liên quan đến nhu cầu của khách hàng, các dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm gửi thư tín, hợp đồng đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để phục vụ khách hàng được tốt nhất.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng cho tới khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

Thegioixanh-htq.com sẽ hủy các thông tin đã thu thập khi khách hàng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi và yêu cầu hủy thông tin thu thập.